Statistisk sentralbyrå


Jakt, elg

1   Elgjakt, etter fylke. 2000 og 2001
  2000 2001
  Tillatt felt Felte dyr Felte dyr i prosent
av tillatt felt
Tillatt felt Felte dyr Felte dyr i prosent
av tillatt felt
  I alt Hanndyr Hunndyr
Hele landet 45 210    38 000 84    44 437    37 300    20 385 16 915 84
                 
Østfold 1 325 1 207 91 1 347 1 209 654 555 90
Akershus 1 759 1 615 92 1 865 1 705 964 741 91
Oslo 118 121 103 141 137 68 69 97
Hedmark 7 761 6 744 87 7 746 6 810 3 890 2 920 88
Oppland 4 619 3 627 79 4 421 3 641 1 907 1 734 82
Buskerud 4 753 3 956 83 4 633 3 621 1 877 1 744 78
Vestfold 923 781 85 911 740 334 406 81
Telemark 5 279 4 573 87 5 311 4 463 2 336 2 127 84
Aust-Agder 2 777 2 429 87 2 659 2 295 1 177 1 118 86
Vest-Agder 2 258 1 772 78 2 159 1 566 790 776 73
Rogaland 194 110 57 207 127 82 45 61
Hordaland 86 46 53 88 39 23 16 44
Sogn og Fjordane 51 20 39 52 13 9 4 25
Møre og Romsdal 446 269 60 443 264 170 94 60
Sør-Trøndelag 3 090 2 661 86 3 129 2 672 1 507 1 165 85
Nord-Trøndelag 5 607 4 860 87 5 055 4 548 2 556 1 992 90
Nordland 2 483 1 922 77 2 532 2 051 1 231 820 81
Troms 1 047 810 77 1 054 865 505 360 82
Finnmark 634 477 75 684 534 305 229 78

Standardtegn i tabeller