Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh.
  Tolvmånedersperioder Januar- november November
  Desember 2010
t.o.m. november 2011
Desember 2011
t.o.m. November 2012
Endring i prosent 2011 2012 Endring i prosent 2011 2012 Endring i prosent
Produksjon i alt  129 207  146 231 13,2  115 140  133 226 15,7 13 090 12 295 -6,1
Vannkraft  122 889  141 361 15,0  109 524  128 806 17,6 12 651 11 825 -6,5
Varmekraft 5 066 3 357 -33,7 4 466 3 051 -31,7  310  293 -5,6
Vindkraft 1 252 1 512 20,8 1 150 1 369 19,1  128  177 38,2
                   
(+)Import 11 726 4 031 -65,6 10 385 3 162 -69,6  162  794  388,7
(-)Eksport 13 555 22 036 62,6 13 016 20 723 59,2 2 175 1 382 -36,5
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  127 378  128 226 0,7  112 509  115 665 2,8 11 077 11 707 5,7
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 2 339 2 208 -5,6 2 286 2 083 -8,8 89 73 -17,9
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 448 11 074 6,0 9 229 10 011 8,5  983  989 0,5
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  114 591  114 944 0,3  100 994  103 571 2,6 10 005 10 645 6,4
                   
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass 5 374 6 223 15,8 4 848 5 664 16,8  546  566 3,7
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt. 34 831 34 389 -1,3 31 812 31 549 -0,8 2 912 2 887 -0,9
                   
Uprioritert forbruk 1 592 1 845 15,9 1 495 1 733 15,9  121  151 24,1
                   
Prioritert forbruk 33 238 32 544 -2,1 30 317 29 816 -1,7 2 790 2 736 -1,9
Forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp 3 972 3 445 -13,3 3 581 3 142 -12,3  365  289 -20,7
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 6 183 5 891 -4,7 5 610 5 422 -3,3  501  493 -1,7
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 4 438 4 478 0,9 4 063 4 108 1,1  385  400 3,9
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 18 645 18 730 0,5 17 063 17 144 0,5 1 540 1 554 0,9
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 74 386 74 332 -0,1 64 334 66 357 3,1 6 547 7 192 9,8

Standardtegn i tabeller