Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh.
  Tolvmånedersperioder Januar-oktober Oktober
  November 2010
t.o.m. oktober 2011
November 2011
t.o.m. Oktober 2012
Endring i prosent 2011 2012 Endring i prosent 2011 2012 Endring i prosent
Produksjon i alt  128 298  147 026 14,6  102 050  120 931 18,5 12 177 12 211 0,3
Vannkraft  121 882  142 188 16,7 96 873  116 981 20,8 11 749 11 765 0,1
Varmekraft 5 201 3 375 -35,1 4 156 2 759 -33,6  275  306 11,5
Vindkraft 1 215 1 463 20,4 1 022 1 192 16,7  154  139 -9,6
                   
(+)Import 12 765 3 400 -73,4 10 223 2 369 -76,8  227  494  117,9
(-)Eksport 12 012 22 829 90,0 10 841 19 341 78,4 1 931 1 573 -18,5
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  129 052  127 597 -1,1  101 432  103 959 2,5 10 473 11 131 6,3
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 2 310 2 224 -3,7 2 197 2 010 -8,5  286  143 -50,0
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 506 11 068 5,4 8 246 9 022 9,4  902  943 4,5
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  116 236  114 304 -1,7 90 989 92 926 2,1 9 284 10 045 8,2
                   
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass 5 334 6 203 16,3 4 302 5 098 18,5  442  561 27,1
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt 34 762 34 414 -1,0 28 900 28 662 -0,8 2 979 2 941 -1,3
                   
Uprioritert forbruk 1 563 1 816 16,2 1 374 1 582 15,2  138  174 26,4
                   
Prioritert forbruk 33 200 32 598 -1,8 27 526 27 080 -1,6 2 841 2 767 -2,6
Forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp 3 984 3 520 -11,6 3 216 2 853 -11,3  339  275 -18,8
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 6 233 5 899 -5,4 5 109 4 930 -3,5  515  484 -6,1
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 4 363 4 463 2,3 3 678 3 708 0,8  390  390 -0,1
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 18 620 18 715 0,5 15 523 15 590 0,4 1 596 1 618 1,4
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 76 139 73 687 -3,2 57 787 59 166 2,4 5 864 6 543 11,6

Standardtegn i tabeller