Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-juli Juli
  August 2010 t.o.m.
juli 2011
August 2011 t.o.m.
juli 2012
Endring
i prosent
2011 2012 Endring
i prosent
2011 2012 Endring
i prosent
Produksjon i alt  123 320  145 945 18,3 68 949 86 750 25,8 10 542 10 310 -2,2
Vannkraft  116 947  141 167 20,7 64 940 84 027 29,4 10 229 10 030 -1,9
Varmekraft 5 252 3 343 -36,4 3 308 1 879 -43,2  252  190 -24,8
Vindkraft 1 121 1 436 28,1  701  844 20,3 62 91 47,3
                   
(+)Import 14 446 3 494 -75,8 9 496 1 736 -81,7 94  124 32,2
(-)Eksport 8 835 23 058  161,0 4 802 13 531  181,8 2 456 1 940 -21,0
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  128 931  126 381 -2,0 73 643 74 954 1,8 8 180 8 493 3,8
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 901 2 298 20,9 1 478 1 366 -7,6  393  583 48,5
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 304 10 975 6,5 5 837 6 520 11,7  730  719 -1,5
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  116 726  113 108 -3,1 66 328 67 068 1,1 7 057 7 191 1,9
                   
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass 5 060 6 086 20,3 2 952 3 631 23,0  381  438 14,8
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt 34 816 34 488 -0,9 20 148 19 984 -0,8 2 929 2 861 -2,3
                   
Uprioritert forbruk 1 507 1 720 14,2  955 1 068 11,9  185  165 -10,5
                   
Prioritert forbruk 33 309 32 767 -1,6 19 193 18 916 -1,4 2 745 2 696 -1,8
Forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp 4 094 3 715 -9,2 2 193 2 025 -7,7  350  274 -21,7
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 6 455 5 859 -9,2 3 666 3 446 -6,0  499  525 5,1
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 4 231 4 482 5,9 2 532 2 581 1,9  307  335 9,0
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 18 529 18 711 1,0 10 802 10 864 0,6 1 588 1 562 -1,6
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 76 850 72 534 -5,6 43 228 43 453 0,5 3 746 3 892 3,9

Standardtegn i tabeller