Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh.
  Tolvmånedersperioder Januar- april April
  Mai 2010 t.o.m. april 2011 Mai 2011 t.o.m. april 2012 Endring i prosent 2011 2012 Endring i prosent 2011 2012 Endring i prosent
Produksjon i alt  117 467  142 559 21,4 40 407 54 821 35,7 8 434 12 081 43,3
Vannkraft  110 486  137 594 24,5 37 553 53 068 41,3 7 793 11 711 50,3
Varmekraft 5 889 3 598 -38,9 2 348 1 173 -50,0  531  286 -46,2
Vindkraft 1 092 1 367 25,2  506  579 14,5  109 85 -22,5
                   
(+)Import 17 949 4 204 -76,6 8 274 1 223 -85,2 1 597  285 -82,1
(-)Eksport 6 250 21 328  241,3  609 7 608 1 149,2  355 1 841  419,0
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  129 166  125 435 -2,9 48 071 48 436 0,8 9 676 10 525 8,8
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 378 2 331 69,1  411  331 -19,4  243 69 -71,7
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 177 10 772 5,9 3 756 4 236 12,8  735  915 24,4
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  117 612  112 332 -4,5 43 905 43 869 -0,1 8 698 9 541 9,7
                   
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass 5 402 5 648 4,6 2 017 2 258 11,9  416  504 21,0
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt 34 855 34 738 -0,3 11 423 11 509 0,8 2 789 2 776 -0,5
                   
Uprioritert forbruk 1 378 1 758 27,6  444  595 33,9  109  161 47,8
                   
Prioritert forbruk 33 477 32 980 -1,5 10 979 10 914 -0,6 2 681 2 615 -2,5
Forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp 4 242 3 840 -9,5 1 233 1 190 -3,5  250  246 -1,7
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 6 553 5 894 -10,1 2 138 1 953 -8,6  532  476 -10,4
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 4 199 4 501 7,2 1 491 1 559 4,5  380  364 -4,4
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 18 483 18 746 1,4 6 116 6 213 1,6 1 519 1 529 0,7
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 77 355 71 947 -7,0 30 465 30 102 -1,2 5 492 6 262 14,0

Standardtegn i tabeller