Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh1
  Tolvmånedersperioder Januar-mars Mars
  April 2010
t.o.m. mars 2011
April 2011
t.o.m. mars 2012
Endring
i prosent
2011 2012 Endring
i prosent
2011 2012 Endring
i prosent
Produksjon i alt  117 741  138 911 18,0 31 973 42 740 33,7 10 151 12 880 26,9
Vannkraft  110 800  133 677 20,6 29 760 41 358 39,0 9 370 12 414 32,5
Varmekraft 5 893 3 843 -34,8 1 817  888 -51,1  630  284 -55,0
Vindkraft 1 048 1 391 32,7  396  494 24,7  151  183 21,0
                   
(+)Import 18 009 5 516 -69,4 6 676  938 -86,0 2 273  332 -85,4
(-)Eksport 6 013 19 841  230,0  254 5 766 2 168,3 74 1 570 2 008,6
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  129 737  124 586 -4,0 38 395 37 911 -1,3 12 350 11 642 -5,7
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 194 2 505  109,8  168  262 56,3 59  125  110,9
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 223 10 593 3,6 3 020 3 321 10,0  961  989 2,9
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  118 321  111 488 -5,8 35 207 34 328 -2,5 11 329 10 528 -7,1
                   
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass 5 403 5 560 2,9 1 601 1 754 9,6  575  618 7,5
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt. 34 884 34 752 -0,4 8 634 8 734 1,2 2 925 2 999 2,5
                   
Uprioritert forbruk 1 394 1 706 22,4  336  434 29,4  115  150 30,7
                   
Prioritert forbruk 33 490 33 046 -1,3 8 298 8 299 0,0 2 810 2 849 1,4
Forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp 4 332 3 844 -11,3  984  944 -4,0  304  337 10,7
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 6 554 5 949 -9,2 1 607 1 477 -8,1  546  501 -8,4
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 4 116 4 517 9,8 1 111 1 195 7,6  371  415 11,8
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 18 488 18 735 1,3 4 597 4 684 1,9 1 588 1 596 0,5
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 78 033 71 176 -8,8 24 973 23 840 -4,5 7 830 6 911 -11,7
1  På bakgrunn av sammenligning av forbruket i kraftintensiv industri i månedlig elektrisitetsstatistikk og årlig elektrisitetsstatistikk for 2010 har utvalget for kraftintensiv industri i månedsstatistikken blitt utvidet. Tall har blitt revidert tilbake til januar 2010.

Standardtegn i tabeller