Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-januar Januar
  Februar 2010 t.o.m.
januar 2011
Februar 2011 t.o.m.
januar 2012
Endring
i prosent
2011 2012 Endring
i prosent
2011 2012 Endring
i prosent
Produksjon i alt  120 893  132 302 9,4 11 271 15 428 36,9 11 271 15 428 36,9
Vannkraft  114 217  126 561 10,8 10 524 15 006 42,6 10 524 15 006 42,6
Varmekraft 5 736 4 446 -22,5  608  282 -53,6  608  282 -53,6
Vindkraft  940 1 294 37,7  139  140 0,7  139  140 0,7
                   
(+)Import 16 126 9 191 -43,0 2 409  345 -85,7 2 409  345 -85,7
(-)Eksport 6 400 16 479  157,5 79 2 229 2 720,6 79 2 229 2 720,6
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  130 619  125 014 -4,3 13 601 13 544 -0,4 13 601 13 544 -0,4
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 191 2 434  104,4 55 79 42,8 55 79 42,8
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 398 10 477 0,8 1 079 1 211 12,3 1 079 1 211 12,3
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  119 030  112 103 -5,8 12 467 12 254 -1,7 12 467 12 254 -1,7
                   
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass 5 351 5 474 2,3  499  567 13,5  499  567 13,5
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt. 33 906 33 734 -0,5 2 955 2 861 -3,2 2 955 2 861 -3,2
                   
Uprioritert forbruk 1 370 1 600 16,9  112  116 3,6  112  116 3,6
                   
Prioritert forbruk 32 536 32 133 -1,2 2 843 2 744 -3,5 2 843 2 744 -3,5
Forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp 4 480 3 803 -15,1  392  312 -20,4  392  312 -20,4
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 5 690 5 355 -5,9  490  453 -7,6  490  453 -7,6
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 4 013 4 445 10,8  386  398 3,1  386  398 3,1
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 18 354 18 530 1,0 1 574 1 581 0,4 1 574 1 581 0,4
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 79 773 72 894 -8,6 9 013 8 826 -2,1 9 013 8 826 -2,1

Standardtegn i tabeller