Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, mċnedlig

2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar- Desember Desember
  Januar 2010 t.o.m. Desember 2010 Januar 2011 t.o.m. Desember 2011 Endring i prosent 2010 2011 Endring i prosent 2010 2011 Endring i prosent
Produksjon i alt  124 447  128 144 3,0  124 447  128 144 3,0 14 067 13 005 -7,6
Østfold 4 735 4 889 3,2 4 735 4 889 3,2  268  349 30,4
Akershus  981  940 -4,2  981  940 -4,2 56 70 25,9
Oslo 71 53 -26,2 71 53 -26,2 5 8 80,2
Hedmark 2 398 2 552 6,4 2 398 2 552 6,4  201  244 21,3
Oppland 6 457 6 920 7,2 6 457 6 920 7,2  665  629 -5,4
Buskerud 9 520 10 693 12,3 9 520 10 693 12,3 1 087 1 106 1,7
Vestfold 25 15 -38,5 25 15 -38,5 1 2  225,2
Telemark 12 054 12 495 3,7 12 054 12 495 3,7 1 309 1 308 -0,1
Aust-Agder 4 215 4 035 -4,3 4 215 4 035 -4,3  468  540 15,3
Vest-Agder 7 764 8 262 6,4 7 764 8 262 6,4  766  954 24,5
Rogaland 13 976 11 695 -16,3 13 976 11 695 -16,3 1 894 1 032 -45,5
Hordaland 14 270 17 084 19,7 14 270 17 084 19,7 1 916 1 763 -8,0
Sogn og Fjordane 13 053 14 560 11,5 13 053 14 560 11,5 1 599 1 495 -6,5
Møre og Romsdal 6 231 6 978 12,0 6 231 6 978 12,0  662  702 6,1
Sør-Trøndelag 4 306 4 624 7,4 4 306 4 624 7,4  454  437 -3,7
Nord-Trøndelag 2 754 3 232 17,4 2 754 3 232 17,4  338  330 -2,4
Nordland 15 878 13 577 -14,5 15 878 13 577 -14,5 1 852 1 419 -23,4
Troms Romsa 2 522 2 446 -3,0 2 522 2 446 -3,0  282  320 13,2
Finnmark Finnmárku 3 165 3 024 -4,5 3 165 3 024 -4,5  238  289 21,8
Svalbard 73 70 -4,1 73 70 -4,1 7 6 -7,4

Standardtegn i tabeller