Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh.
  Tolvmånedersperioder Januar- Desember Desember
  Januar 2010 t.o.m. Desember 2010 Januar 2011 t.o.m. Desember 2011 Endring i prosent 2010 2011 Endring i prosent 2010 2011 Endring i prosent
Produksjon i alt  124 447  128 144 3,0  124 447  128 144 3,0 14 067 13 005 -7,6
Vannkraft  117 942  122 079 3,5  117 942  122 079 3,5 13 365 12 555 -6,1
Varmekraft 5 610 4 772 -14,9 5 610 4 772 -14,9  599  306 -49,0
Vindkraft  895 1 293 44,5  895 1 293 44,5  103  144 40,0
                   
(+)Import 14 673 11 255 -23,3 14 673 11 255 -23,3 1 340  869 -35,2
(-)Eksport 7 123 14 329  101,1 7 123 14 329  101,1  539 1 313  143,6
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  131 996  125 070 -5,2  131 996  125 070 -5,2 14 869 12 561 -15,5
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 189 2 411  102,8 1 189 2 411  102,8 53  125  134,0
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 578 10 344 -2,2 10 578 10 344 -2,2 1 224 1 067 -12,8
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  120 230  112 316 -6,6  120 230  112 316 -6,6 13 592 11 369 -16,4
                   
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass 5 404 5 407 0,0 5 404 5 407 0,0  526  559 6,2
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt 33 657 33 828 0,5 33 657 33 828 0,5 2 932 2 775 -5,4
                   
Uprioritert forbruk 1 348 1 596 18,4 1 348 1 596 18,4 96  111 15,5
                   
Prioritert forbruk 32 309 32 232 -0,2 32 309 32 232 -0,2 2 836 2 664 -6,1
Forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp 4 376 3 883 -11,3 4 376 3 883 -11,3  391  303 -22,6
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 5 630 5 392 -4,2 5 630 5 392 -4,2  499  416 -16,7
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 3 982 4 433 11,3 3 982 4 433 11,3  375  370 -1,3
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 18 321 18 523 1,1 18 321 18 523 1,1 1 571 1 575 0,3
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 81 168 73 081 -10,0 81 168 73 081 -10,0 10 133 8 035 -20,7

Standardtegn i tabeller