Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, mċnedlig

2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-November November
  Desember 2009 t.o.m.
november 2010
Desember 2010 t.o.m.
november 2011
Endring i prosent 2010 2011 Endring i prosent 2010 2011 Endring i prosent
Produksjon i alt  124 518  128 546 3,2  110 380  114 478 3,7 12 181 13 033 7,0
Østfold 4 865 4 807 -1,2 4 467 4 539 1,6  341  391 14,8
Akershus 1 009  923 -8,5  926  868 -6,3 65 83 26,3
Oslo 73 49 -32,8 67 44 -33,4 4 8 83,7
Hedmark 2 442 2 508 2,7 2 197 2 307 5,0  206  207 0,4
Oppland 6 465 6 918 7,0 5 792 6 253 8,0  625  547 -12,4
Buskerud 9 496 10 639 12,0 8 433 9 552 13,3 1 007 1 037 2,9
Vestfold 26 13 -50,5 24 12 -49,0 2 2 -22,2
Telemark 12 232 12 441 1,7 10 745 11 132 3,6 1 138 1 339 17,6
Aust-Agder 4 371 3 940 -9,9 3 748 3 472 -7,3  413  455 10,3
Vest-Agder 8 219 8 006 -2,6 6 998 7 240 3,5  859  840 -2,2
Rogaland 13 608 12 533 -7,9 12 082 10 639 -11,9 1 285  837 -34,8
Hordaland 13 907 17 174 23,5 12 353 15 257 23,5 1 493 1 797 20,3
Sogn og Fjordane 12 991 14 613 12,5 11 454 13 013 13,6 1 302 1 561 19,9
Møre og Romsdal 6 178 6 898 11,6 5 569 6 236 12,0  591  755 27,7
Sør-Trøndelag 4 415 4 448 0,8 3 852 3 994 3,7  472  442 -6,3
Nord-Trøndelag 2 773 3 220 16,1 2 416 2 881 19,3  308  359 16,4
Nordland 15 684 13 964 -11,0 14 026 12 112 -13,6 1 523 1 726 13,3
Troms Romsa 2 552 2 409 -5,6 2 239 2 127 -5,0  271  303 11,8
Finnmark Finnmárku 3 137 2 973 -5,2 2 927 2 736 -6,6  267  338 26,8
Svalbard 76 71 -7,1 66 64 -3,7 7 7 -

Standardtegn i tabeller