Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar- November November
  Desember 2009 t.o.m.
november 2010
Desember 2010 t.o.m.
november 2011
Endring i prosent 2010 2011 Endring i prosent 2010 2011 Endring i prosent
Produksjon i alt  124 518  128 546 3,2  110 380  114 478 3,7 12 181 13 033 7,0
Vannkraft  118 169  122 245 3,4  104 577  108 880 4,1 11 644 12 597 8,2
Varmekraft 5 473 5 049 -7,7 5 011 4 450 -11,2  446  309 -30,8
Vindkraft  877 1 251 42,8  792 1 149 45,0 91  128 40,6
                   
(+)Import 13 994 11 709 -16,3 13 332 10 369 -22,2 1 202  162 -86,5
(-)Eksport 7 881 13 532 71,7 6 584 12 993 97,3  632 2 171  243,7
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  130 631  126 723 -3,0  117 128  111 854 -4,5 12 751 11 024 -13,5
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 192 2 339 96,2 1 135 2 285  101,3 60 89 48,3
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 511 10 440 -0,7 9 354 9 216 -1,5 1 047  983 -6,1
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  118 929  113 944 -4,2  106 638  100 353 -5,9 11 644 9 953 -14,5
                   
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass : 5 374 : 4 878 4 848 -0,6  506  546 7,9
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt : 34 003 : 30 725 31 071 1,1 2 761 2 844 3,0
                   
Uprioritert forbruk : 1 582 : 1 252 1 485 18,7 91  121 32,3
                   
Prioritert forbruk : 32 422 : 29 473 29 586 0,4 2 670 2 724 2,0
Forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp : 3 989 : 3 985 3 598 -9,7  377  366 -3,1
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 5 559 5 476 -1,5 5 131 4 977 -3,0  479  444 -7,4
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 3 917 4 438 13,3 3 607 4 063 12,6  309  385 24,4
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 18 307 18 518 1,2 16 750 16 947 1,2 1 504 1 529 1,7
                   
Forbruk i alminnelig forsyning : 74 567 : 71 035 64 434 -9,3 8 377 6 562 -21,7

Standardtegn i tabeller