Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, mċnedlig

2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-september September
  Oktober 2009 t.o.m.
september 2010
Oktober 2010 t.o.m.
september 2011
Endring
i prosent
2010 2011 Endring
i prosent
2010 2011 Endring
i prosent
Produksjon i alt  125 944  126 932 0,8 86 853 89 326 2,8 8 890 10 361 16,5
Østfold 4 719 4 784 1,4 3 633 3 682 1,4  498  531 6,7
Akershus  999  903 -9,6  765  687 -10,2  107 98 -7,8
Oslo 76 45 -40,9 59 32 -44,9 7 9 28,8
Hedmark 2 424 2 519 3,9 1 750 1 870 6,9  240  262 9,3
Oppland 6 165 7 216 17,1 4 400 5 159 17,3  556  877 57,6
Buskerud 9 194 10 638 15,7 6 388 7 506 17,5  723 1 170 61,8
Vestfold 24 15 -37,7 20 10 -50,9 2 2 34,1
Telemark 12 178 11 990 -1,5 8 616 8 552 -0,7  807 1 155 43,1
Aust-Agder 4 488 4 010 -10,6 2 952 2 747 -7,0  243  273 12,7
Vest-Agder 8 643 8 164 -5,5 5 291 5 691 7,6  587  636 8,4
Rogaland 14 170 13 070 -7,8 9 774 8 868 -9,3  679  701 3,2
Hordaland 14 229 16 373 15,1 9 595 11 698 21,9 1 061 1 226 15,6
Sogn og Fjordane 13 120 14 150 7,9 8 913 10 009 12,3  802 1 216 51,8
Møre og Romsdal 6 446 6 578 2,1 4 434 4 782 7,8  499  472 -5,4
Sør-Trøndelag 4 718 4 413 -6,5 3 022 3 130 3,6  279  280 0,1
Nord-Trøndelag 2 925 2 984 2,0 1 881 2 111 12,2  186  236 27,0
Nordland 15 948 13 650 -14,4 11 232 9 005 -19,8 1 205  863 -28,4
Troms Romsa 2 524 2 418 -4,2 1 720 1 616 -6,0  161 85 -47,0
Finnmark Finnmárku 2 872 2 921 1,7 2 353 2 109 -10,3  243  261 7,3
Svalbard 83 90 8,0 56 61 9,3 7 6 -5,9

Standardtegn i tabeller