Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-august August
  September 2009
t.o.m. august 2010
September 2010
t.o.m. august 2011
Endring
i prosent
2010 2011 Endring
i prosent
2010 2011 Endring
i prosent
Produksjon i alt  127 619  125 426 -1,7 77 963 78 930 1,2 7 884 10 427 32,3
Østfold 4 690 4 751 1,3 3 135 3 151 0,5  542  578 6,7
Akershus  990  911 -7,9  658  588 -10,6  113  105 -7,4
Oslo 78 43 -45,4 52 23 -54,9 8 5 -43,8
Hedmark 2 423 2 496 3,0 1 510 1 608 6,5  207  293 41,5
Oppland 6 241 6 896 10,5 3 843 4 282 11,4  567  838 47,9
Buskerud 9 203 10 191 10,7 5 665 6 336 11,8  576  982 70,5
Vestfold 24 14 -40,8 18 7 -59,8 1 2  130,8
Telemark 11 961 11 642 -2,7 7 809 7 397 -5,3  694 1 165 67,9
Aust-Agder 4 395 3 979 -9,5 2 710 2 474 -8,7  181  248 36,6
Vest-Agder 8 663 8 115 -6,3 4 704 5 055 7,5  234  566  141,9
Rogaland 14 281 13 015 -8,9 9 094 8 134 -10,6  601  395 -34,3
Hordaland 14 991 16 209 8,1 8 534 10 473 22,7  863 1 364 58,1
Sogn og Fjordane 13 838 13 735 -0,7 8 111 8 792 8,4  987 1 372 39,1
Møre og Romsdal 6 516 6 605 1,4 3 935 4 310 9,5  460  569 23,8
Sør-Trøndelag 4 937 4 413 -10,6 2 743 2 850 3,9  207  364 75,8
Nord-Trøndelag 2 997 2 934 -2,1 1 696 1 875 10,6  140  233 66,2
Nordland 16 016 13 991 -12,6 10 027 8 140 -18,8 1 028  961 -6,6
Troms Romsa 2 468 2 493 1,0 1 559 1 531 -1,8  178  144 -19,5
Finnmark Finnmárku 2 825 2 904 2,8 2 110 1 849 -12,4  293  240 -18,1
Svalbard 83 90 8,6 49 55 11,4 4 4 -4,8

Standardtegn i tabeller