Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, mċnedlig

2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar- April April
  Mai 2009 t.o.m.
april 2010
Mai 2010 t.o.m.
april 2011
Endring i prosent 2010 2011 Endring i prosent 2010 2011 Endring i prosent
Produksjon i alt  131 900  117 294 -11,1 47 391 40 227 -15,1 8 707 8 345 -4,2
Østfold 4 712 4 628 -1,8 1 117 1 010 -9,6  336  448 33,1
Akershus  990  932 -5,8  233  184 -21,0 67 69 2,6
Oslo 82 60 -26,9 24 12 -48,5 8 3 -65,6
Hedmark 2 468 2 303 -6,7  678  582 -14,1  115  147 28,1
Oppland 6 535 6 309 -3,5 2 024 1 876 -7,3  244  393 60,9
Buskerud 9 597 9 314 -2,9 3 370 3 164 -6,1  617  644 4,4
Vestfold 25 12 -51,7 16 3 -80,6 2 1 -46,9
Telemark 12 183 10 964 -10,0 5 475 4 385 -19,9 1 033  717 -30,7
Aust-Agder 4 705 3 741 -20,5 1 941 1 466 -24,5  264  248 -6,1
Vest-Agder 9 386 7 132 -24,0 3 447 2 814 -18,4  674  719 6,7
Rogaland 14 499 12 913 -10,9 6 289 5 227 -16,9 1 110  913 -17,7
Hordaland 16 066 13 839 -13,9 5 351 4 921 -8,0 1 001 1 032 3,1
Sogn og Fjordane 14 602 12 414 -15,0 4 400 3 761 -14,5  806  776 -3,7
Møre og Romsdal 6 617 6 264 -5,3 2 043 2 076 1,6  428  564 31,7
Sør-Trøndelag 5 105 4 265 -16,5 1 453 1 412 -2,8  347  349 0,5
Nord-Trøndelag 3 089 2 519 -18,5 1 114  879 -21,1  186  195 5,1
Nordland 16 120 13 987 -13,2 6 421 4 531 -29,4 1 065  722 -32,2
Troms Romsa 2 345 2 437 3,9  995  911 -8,5  180  150 -16,5
Finnmark Finnmárku 2 691 3 172 17,9  969  977 0,8  217  246 13,3
Svalbard 83 89 6,9 31 35 13,4 5 8 49,6

Standardtegn i tabeller