Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar- April April
  Mai 2009 t.o.m.
april 2010
Mai 2010 t.o.m.
april 2011
Endring i prosent 2010 2011 Endring i prosent 2010 2011 Endring i prosent
Produksjon i alt  131 900  117 294 -11,1 47 391 40 227 -15,1 8 707 8 345 -4,2
Vannkraft  125 562  110 309 -12,1 45 009 37 376 -17,0 8 107 7 706 -5,0
Varmekraft 5 435 5 894 8,4 2 073 2 345 13,1  534  530 -0,8
Vindkraft  903 1 092 20,9  309  506 63,7 66  109 66,3
                   
(+)Import 8 152 17 949  120,2 4 997 8 274 65,6 1 658 1 598 -3,6
(-)Eksport 12 667 6 249 -50,7 1 483  609 -59,0  118  355  199,8
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  127 386  128 994 1,3 50 906 47 892 -5,9 10 247 9 588 -6,4
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 753 1 378 -21,4  222  411 85,2 59  243  311,0
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 620 10 221 -3,8 4 115 3 757 -8,7  787  732 -7,0
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  115 013  117 396 2,1 46 569 43 724 -6,1 9 401 8 613 -8,4
                   
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass : 5 401 : 2 020 2 017 -0,1  418  416 -0,5
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt : 33 914 : 10 888 11 145 2,4 2 740 2 723 -0,6
                   
Uprioritert forbruk : 1 369 :  420  441 4,9  124  108 -12,9
                   
Prioritert forbruk : 32 546 : 10 467 10 704 2,3 2 616 2 615 0,0
Forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp : 4 248 : 1 367 1 240 -9,3  340  254 -25,5
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 4 503 5 744 27,6 1 785 1 899 6,4  465  472 1,6
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 3 403 4 199 23,4 1 274 1 491 17,0  297  380 27,9
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 18 133 18 355 1,2 6 040 6 075 0,6 1 513 1 509 -0,3
                   
Forbruk i alminnelig forsyning : 78 080 : 33 661 30 562 -9,2 6 243 5 474 -12,3

Standardtegn i tabeller