Statistisk sentralbyrå

2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar- Februar Februar
  Mars 2009 t.o.m. Februar 2010 Mars 2010 t.o.m. Februar 2011 Endring i prosent 2010 2011 Endring i prosent 2010 2011 Endring i prosent
Produksjon i alt  133 805  118 775 -11,2 27 453 21 769 -20,7 12 627 10 515 -16,7
Østfold 4 797 4 578 -4,6  565  408 -27,8  232  171 -26,0
Akershus 1 005  945 -6,0  120 83 -30,5 50 36 -28,1
Oslo 79 67 -15,5 10 6 -42,4 4 3 -34,5
Hedmark 2 507 2 288 -8,8  412  301 -26,8  181  138 -23,7
Oppland 6 802 6 207 -8,8 1 314 1 064 -19,0  622  497 -20,2
Buskerud 9 654 9 312 -3,5 1 943 1 735 -10,7  885  783 -11,5
Vestfold 26 12 -52,5 13 - -100,0 11 - -100,0
Telemark 12 280 11 502 -6,3 3 029 2 476 -18,2 1 418 1 178 -16,9
Aust-Agder 4 759 3 806 -20,0 1 142  732 -35,9  553  319 -42,4
Vest-Agder 9 681 7 215 -25,5 1 957 1 407 -28,1  800  706 -11,8
Rogaland 14 556 13 386 -8,0 3 595 3 006 -16,4 1 847 1 439 -22,1
Hordaland 16 502 13 591 -17,6 3 262 2 583 -20,8 1 393 1 340 -3,8
Sogn og Fjordane 14 823 12 455 -16,0 2 712 2 113 -22,1 1 220 1 085 -11,1
Møre og Romsdal 6 748 6 098 -9,6 1 106  974 -12,0  529  480 -9,2
Sør-Trøndelag 5 316 4 208 -20,9  844  746 -11,6  332  412 24,0
Nord-Trøndelag 3 164 2 522 -20,3  696  465 -33,2  305  248 -18,7
Nordland 15 960 14 852 -6,9 3 659 2 634 -28,0 1 749 1 194 -31,8
Troms Romsa 2 374 2 507 5,6  546  531 -2,7  254  231 -9,1
Finnmark Finnmárku 2 686 3 138 16,8  512  485 -5,3  231  248 7,3
Svalbard 84 87 2,8 16 18 14,2 8 9 4,6

Standardtegn i tabeller