Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, mċnedlig

2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-Januar Januar
  Februar 2009
t.o.m.
januar 2010
Februar 2010
t.o.m.
januar 2011
Endring i prosent 2010 2011 Endring i prosent 2010 2011 Endring i prosent
Produksjon i alt  133 467  120 886 -9,4 14 826 11 253 -24,1 14 826 11 253 -24,1
Østfold 4 785 4 638 -3,1  334  237 -29,0  334  237 -29,0
Akershus 1 003  959 -4,4 70 47 -32,2 70 47 -32,2
Oslo 80 69 -14,6 5 3 -48,7 5 3 -48,7
Hedmark 2 516 2 331 -7,4  231  164 -29,2  231  164 -29,2
Oppland 6 799 6 332 -6,9  692  568 -18,0  692  568 -18,0
Buskerud 9 632 9 414 -2,3 1 058  952 -10,0 1 058  952 -10,0
Vestfold 15 23 51,2 1 - -100,0 1 - -100,0
Telemark 12 230 11 742 -4,0 1 611 1 298 -19,4 1 611 1 298 -19,4
Aust-Agder 4 778 4 041 -15,4  588  413 -29,7  588  413 -29,7
Vest-Agder 9 822 7 309 -25,6 1 156  701 -39,4 1 156  701 -39,4
Rogaland 14 174 13 795 -2,7 1 748 1 567 -10,3 1 748 1 567 -10,3
Hordaland 16 695 13 643 -18,3 1 869 1 243 -33,5 1 869 1 243 -33,5
Sogn og Fjordane 14 757 12 590 -14,7 1 492 1 028 -31,1 1 492 1 028 -31,1
Møre og Romsdal 6 812 6 121 -10,1  577  467 -19,1  577  467 -19,1
Sør-Trøndelag 5 461 4 133 -24,3  512  339 -33,8  512  339 -33,8
Nord-Trøndelag 3 142 2 601 -17,2  391  238 -39,1  391  238 -39,1
Nordland 15 641 15 408 -1,5 1 910 1 440 -24,6 1 910 1 440 -24,6
Troms Romsa 2 352 2 530 7,6  292  300 3,0  292  300 3,0
Finnmark Finnmárku 2 689 3 121 16,1  281  237 -15,6  281  237 -15,6
Svalbard 84 86 2,9 8 10 23,8 8 10 23,8

Standardtegn i tabeller