Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-Januar Januar
  Februar 2009
t.o.m.
januar 2010
Februar 2010
t.o.m.
januar 2011
Endring i prosent 2010 2011 Endring i prosent 2010 2011 Endring i prosent
Produksjon i alt  133 467  120 886 -9,4 14 826 11 253 -24,1 14 826 11 253 -24,1
Vannkraft  127 523  114 199 -10,4 14 249 10 506 -26,3 14 249 10 506 -26,3
Varmekraft 4 998 5 747 15,0  483  608 25,9  483  608 25,9
Vindkraft  946  940 -0,6 94  139 48,1 94  139 48,1
                   
(+)Import 6 061 16 126  166,0  955 2 409  152,1  955 2 409  152,1
(-)Eksport 14 259 6 400 -55,1  802 79 -90,2  802 79 -90,2
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  125 270  130 611 4,3 14 979 13 583 -9,3 14 979 13 583 -9,3
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 783 1 190 -33,2 54 55 2,5 54 55 2,5
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 540 10 397 -1,4 1 258 1 077 -14,4 1 258 1 077 -14,4
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  112 947  119 024 5,4 13 667 12 451 -8,9 13 667 12 451 -8,9
                   
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass : 5 351 :  552  499 -9,6  552  499 -9,6
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt. : 33 908 : 2 706 2 956 9,3 2 706 2 956 9,3
                   
Uprioritert forbruk : 1 370 : 91  113 24,9 91  113 24,9
                   
Prioritert forbruk : 32 537 : 2 616 2 843 8,7 2 616 2 843 8,7
Forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp : 4 481 :  288  393 36,5  288  393 36,5
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 4 320 5 690 31,7  431  490 13,8  431  490 13,8
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 3 182 4 013 26,1  355  386 8,7  355  386 8,7
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 18 379 18 354 -0,1 1 542 1 574 2,1 1 542 1 574 2,1
                   
Forbruk i alminnelig forsyning : 79 765 : 10 409 8 996 -13,6 10 409 8 996 -13,6

Standardtegn i tabeller