Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, mċnedlig

2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-september September
  Oktober 2008 t.o.m.
september 2009
Oktober 2009 t.o.m.
september 2010
Endring
i prosent
2009 2010 Endring
i prosent
2009 2010 Endring
i prosent
Produksjon i alt  132 673  125 088 -5,7 93 700 85 997 -8,2 10 565 8 812 -16,6
Østfold 4 794 4 718 -1,6 3 638 3 631 -0,2  468  498 6,2
Akershus  997  996 -0,1  762  762 0,0 98  106 8,7
Oslo 88 76 -13,9 64 59 -8,0 10 7 -26,8
Hedmark 2 460 2 409 -2,0 1 832 1 735 -5,3  239  238 -0,5
Oppland 6 785 6 133 -9,6 5 021 4 368 -13,0  632  548 -13,3
Buskerud 9 780 9 161 -6,3 6 762 6 355 -6,0  732  720 -1,7
Vestfold 16 12 -22,4 11 8 -24,9 2 2 -11,7
Telemark 12 364 12 129 -1,9 8 410 8 568 1,9  590  800 35,5
Aust-Agder 4 941 4 473 -9,5 3 257 2 937 -9,8  149  240 60,9
Vest-Agder 9 598 8 602 -10,4 6 388 5 250 -17,8  607  575 -5,3
Rogaland 14 035 14 159 0,9 9 686 9 763 0,8  790  676 -14,4
Hordaland 17 206 13 874 -19,4 12 144 9 240 -23,9 1 822 1 052 -42,3
Sogn og Fjordane 14 506 12 975 -10,6 10 519 8 768 -16,6 1 519  786 -48,2
Møre og Romsdal 6 821 6 353 -6,9 4 918 4 341 -11,7  568  487 -14,3
Sør-Trøndelag 4 901 4 771 -2,6 3 802 3 075 -19,1  498  284 -43,0
Nord-Trøndelag 2 884 2 832 -1,8 2 024 1 789 -11,6  258  177 -31,6
Nordland 15 512 15 933 2,7 10 675 11 216 5,1 1 273 1 204 -5,4
Troms Romsa 2 283 2 524 10,5 1 535 1 720 12,1  105  161 53,4
Finnmark Finnmárku 2 618 2 873 9,8 2 194 2 354 7,3  196  243 24,1
Svalbard 84 83 -0,7 58 56 -2,7 7 7 2,3

Standardtegn i tabeller