Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-september September
  Oktoberr 2008 t.o.m.
september 2009
Oktober 2009 t.o.m.
september 2010
Endring
i prosent
2009 2010 Endring
i prosent
2009 2010 Endring
i prosent
Produksjon i alt  132 673  125 088 -5,7 93 700 85 997 -8,2 10 565 8 812 -16,6
Vannkraft  127 846  119 006 -6,9 89 482 81 418 -9,0 10 100 8 538 -15,5
Varmekraft 3 739 5 262 40,7 3 475 3 996 15,0  331  223 -32,8
Vindkraft 1 088  820 -24,6  743  582 -21,6  134 51 -61,8
                   
(+)Import 5 380 12 694  135,9 4 327 11 371  162,8 72  729  917,6
(-)Eksport 14 291 9 334 -34,7 9 886 4 588 -53,6 1 896  868 -54,2
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  123 762  128 448 3,8 88 141 92 780 5,3 8 741 8 673 -0,8
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 801 1 229 -31,8 1 560  997 -36,1  277 74 -73,4
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 311 10 422 1,1 7 321 7 325 0,1  769  689 -10,5
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  111 650  116 797 4,6 79 260 84 458 6,6 7 695 7 910 2,8
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt. (Eksklusive treforedling). 28 328 28 505 0,6 19 981 21 573 8,0 2 158 2 398 11,2
                   
Uprioritert forbruk 1 121 1 026 -8,5  618  761 23,0 62 81 30,6
                   
Prioritert forbruk 27 207 27 479 1,0 19 363 20 812 7,5 2 096 2 318 10,6
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 4 561 5 313 16,5 3 181 4 146 30,4  338  471 39,6
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 3 097 3 890 25,6 2 171 2 972 36,9  277  340 22,9
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 19 549 18 275 -6,5 14 011 13 694 -2,3 1 481 1 506 1,7
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 83 322 88 292 6,0 59 279 62 884 6,1 5 537 5 512 -0,5

Standardtegn i tabeller