Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

3 Forbruk i alminnelig forsyning, sesongjustert og ujustert vekst fra foregående måned. Prosent
  Sesongjustert endring fra foregående måned Ujustert endring fra foregående måned
  2010 2009 2010 2009
Januar 10,4 2,2 13,9 6,2
Februar -7,3 1,0 -13,3 -6,3
Mars -5,0 -2,2 -8,1 -5,7
April -1,2 -5,6 -22,4 -25,0
Mai 0,9 5,7 -15,1 -11,2
Juni 0,6 1,4 -13,2 -12,8
Juli -2,0 0,7 -13,0 -9,3
August -0,2 1,0 8,5 8,1
September . -1,8 . 13,7
Oktober . 6,9 . 36,1
November . -9,7 . 5,8
Desember . 9,9 . 24,1

Standardtegn i tabeller