Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, mċnedlig

2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-August August
  September 2008-
august 2009
September 2009-
august 2010
Endring
i prosent
2009 2010 Endring
i prosent
2009 2010 Endring
i prosent
Produksjon i alt  132 402  126 840 -4,2 83 135 77 184 -7,2 9 538 7 769 -18,5
Østfold 4 664 4 689 0,5 3 170 3 133 -1,2  553  541 -2,1
Akershus  971  987 1,6  664  656 -1,3  113  113 -0,2
Oslo 83 78 -6,1 54 52 -4,7 8 8 -1,6
Hedmark 2 390 2 411 0,9 1 594 1 498 -6,0  261  205 -21,5
Oppland 6 727 6 217 -7,6 4 389 3 820 -13,0  782  563 -28,0
Buskerud 9 973 9 173 -8,0 6 030 5 635 -6,5  822  576 -30,0
Vestfold 16 12 -26,5 9 6 -34,7 1 - -100,0
Telemark 12 767 11 920 -6,6 7 820 7 768 -0,7  601  691 15,0
Aust-Agder 5 227 4 382 -16,2 3 107 2 697 -13,2  294  179 -39,3
Vest-Agder 9 914 8 635 -12,9 5 781 4 676 -19,1  535  228 -57,4
Rogaland 14 174 14 273 0,7 8 895 9 087 2,1  749  600 -19,9
Hordaland 16 619 14 644 -11,9 10 322 8 188 -20,7 1 297  796 -38,6
Sogn og Fjordane 13 917 13 707 -1,5 8 999 7 981 -11,3 1 183  971 -17,9
Møre og Romsdal 6 851 6 434 -6,1 4 349 3 853 -11,4  573  452 -21,1
Sør-Trøndelag 4 713 4 985 5,8 3 304 2 791 -15,5  352  213 -39,6
Nord-Trøndelag 2 757 2 914 5,7 1 766 1 612 -8,7  150  132 -11,8
Nordland 15 647 16 001 2,3 9 403 10 013 6,5 1 034 1 027 -0,6
Troms Romsa 2 357 2 468 4,7 1 429 1 559 9,1 75  178  139,1
Finnmark Finnmárku 2 554 2 826 10,7 1 998 2 111 5,6  153  292 90,6
Svalbard 82 83 1,5 51 49 -3,4 4 4 13,1

Standardtegn i tabeller