Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

3 Forbruk i alminnelig forsyning, sesongjustert og ujustert vekst fra foregående måned. Prosent
  Sesongjustert endring fra foregående måned Ujustert endring fra foregående måned
  2010 2009 2010 2009
Januar 10,4 2,2 13,9 6,2
Februar -6,9 1,6 -13,3 -6,3
Mars -5,4 -2,8 -8,1 -5,7
April -1,5 -5,9 -22,4 -25,0
Mai 1,3 6,1 -15,1 -11,2
Juni 0,7 1,5 -13,2 -12,8
Juli -2,0 0,8 -13,1 -9,3
August . 0,3 . 8,1
September . -1,3 . 13,7
Oktober . 7,4 . 36,1
November . -9,9 . 5,8
Desember . 9,7 . 24,1

Standardtegn i tabeller