Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

3 Forbruk i alminnelig forsyning, sesongjustert og ujustert vekst fra foregående måned. Prosent
  Sesongjustert endring fra foregående måned Ujustert endring fra foregående måned
  2010 2009 2010 2009
Januar 10,5 2,3 14,0 6,2
Februar -7,5 0,8 -13,3 -6,3
Mars -4,7 -2,0 -8,0 -5,7
April -1,0 -5,5 -22,3 -25,0
Mai 1,0 5,7 -15,1 -11,2
Juni 0,8 1,5 -13,2 -12,8
Juli . -0,2 . -9,3
August . 1,0 . 8,1
September . -1,1 . 13,7
Oktober . 7,5 . 36,1
November . -10,0 . 5,8
Desember . 9,7 . 24,1

Standardtegn i tabeller