Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, mċnedlig

2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh.
  Tolvmånedersperioder Januar-Juni Juni
  Juli 2008 t.o.m.
juni 2009
Juli 2009 t.o.m.
Juni 2010
Endring i prosent 2009 2010 Endring i prosent 2009 2010 Endring i prosent
Produksjon i alt  135 243  128 966 -4,6 65 422 61 596 -5,8 8 100 6 889 -15,0
Østfold 4 563 4 695 2,9 2 108 2 077 -1,4  443  516 16,3
Akershus  953  987 3,6  449  440 -2,0 99  111 12,7
Oslo 79 80 1,3 38 37 -3,3 7 7 -12,2
Hedmark 2 290 2 463 7,6 1 090 1 046 -4,0  196  197 0,4
Oppland 6 830 6 520 -4,5 3 117 2 851 -8,6  341  428 25,4
Buskerud 10 329 9 540 -7,6 4 630 4 603 -0,6  612  613 0,1
Vestfold 17 13 -24,7 8 6 -28,0 1 - -82,9
Telemark 13 472 11 941 -11,4 6 713 6 682 -0,5  587  406 -30,9
Aust-Agder 5 349 4 575 -14,5 2 556 2 340 -8,5  259  168 -35,2
Vest-Agder 10 193 9 111 -10,6 4 838 4 209 -13,0  401  262 -34,8
Rogaland 13 948 14 384 3,1 7 390 7 692 4,1  684  598 -12,6
Hordaland 17 117 15 326 -10,5 7 994 6 541 -18,2  950  602 -36,6
Sogn og Fjordane 14 276 14 108 -1,2 6 651 6 033 -9,3 1 147  896 -21,9
Møre og Romsdal 7 252 6 415 -11,5 3 322 2 807 -15,5  493  434 -11,9
Sør-Trøndelag 4 573 5 090 11,3 2 635 2 226 -15,5  352  384 9,1
Nord-Trøndelag 2 730 2 955 8,3 1 450 1 337 -7,8  169  125 -25,8
Nordland 16 108 15 710 -2,5 7 583 7 902 4,2  950  748 -21,3
Troms Romsa 2 576 2 346 -8,9 1 227 1 235 0,6  121 98 -19,1
Finnmark Finnmárku 2 507 2 626 4,7 1 579 1 491 -5,5  284  294 3,3
Svalbard 82 82 -0,4 43 41 -6,0 5 4 -10,8

Standardtegn i tabeller