Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-Juni Juni
  Juli 2008 t.o.m.
juni 2009
Juli 2009 t.o.m.
Juni 2010
Endring i prosent 2009 2010 Endring i prosent 2009 2010 Endring i prosent
Produksjon i alt  135 243  128 966 -4,6 65 422 61 596 -5,8 8 100 6 889 -15,0
Vannkraft  131 388  122 686 -6,6 62 631 58 248 -7,0 7 642 6 348 -16,9
Varmekraft 2 859 5 389 88,5 2 290 2 937 28,3  415  481 16,1
Vindkraft  996  891 -10,6  501  411 -17,9 44 59 34,5
                   
(+)Import 5 201 10 801  107,7 3 717 8 868  138,6  607 1 796  196,1
(-)Eksport 14 831 11 543 -22,2 5 201 2 111 -59,4  873  341 -61,0
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  125 613  128 224 2,1 63 938 68 353 6,9 7 834 8 344 6,5
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 482 1 709 15,3  651  568 -12,7  208  191 -8,2
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 390 10 590 1,9 5 253 5 424 3,3  632  623 -1,3
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  113 741  115 926 1,9 58 034 62 361 7,5 6 994 7 530 7,7
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt 30 593 27 510 -10,1 13 665 14 263 4,4 2 027 2 384 17,6
                   
Uprioritert forbruk 1 460  948 -35,0  444  509 14,6 46 85 83,6
                   
Prioritert forbruk 29 133 26 561 -8,8 13 221 13 753 4,0 1 981 2 299 16,1
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 4 894 4 803 -1,9 2 265 2 720 20,1  268  453 69,1
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 3 541 3 563 0,6 1 462 1 936 32,4  255  345 35,4
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 20 697 18 196 -12,1 9 494 9 097 -4,2 1 458 1 500 2,9
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 83 148 88 416 6,3 44 369 48 098 8,4 4 967 5 146 3,6

Standardtegn i tabeller