Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, mċnedlig

2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-Mai Mai
  Juni 2008 t.o.m.
mai 2009
Juni 2009 t.o.m.
mai 2010
Endring i prosent 2009 2010 Endring i prosent 2009 2010 Endring i prosent
Produksjon i alt  137 879  130 147 -5,6 57 321 54 676 -4,6 9 039 7 420 -17,9
Østfold 4 610 4 623 0,3 1 664 1 562 -6,1  533  445 -16,5
Akershus  951  974 2,4  350  329 -6,2  112 97 -13,4
Oslo 79 81 2,1 31 30 -1,2 8 7 -14,8
Hedmark 2 309 2 462 6,6  894  850 -4,9  178  176 -1,2
Oppland 7 209 6 433 -10,8 2 776 2 423 -12,7  501  400 -20,3
Buskerud 10 542 9 539 -9,5 4 019 3 990 -0,7  678  627 -7,4
Vestfold 17 13 -22,6 7 5 -29,6 2 - -100,0
Telemark 14 080 12 122 -13,9 6 126 6 276 2,5  862  821 -4,8
Aust-Agder 5 521 4 666 -15,5 2 298 2 172 -5,5  270  235 -12,7
Vest-Agder 10 611 9 251 -12,8 4 437 3 948 -11,0  636  498 -21,6
Rogaland 13 956 14 470 3,7 6 706 7 094 5,8  833  806 -3,3
Hordaland 17 401 15 666 -10,0 7 044 5 931 -15,8  980  661 -32,6
Sogn og Fjordane 14 381 14 335 -0,3 5 504 5 113 -7,1  979  695 -29,0
Møre og Romsdal 7 461 6 475 -13,2 2 829 2 375 -16,0  474  346 -27,0
Sør-Trøndelag 4 621 5 058 9,5 2 283 1 842 -19,3  437  350 -19,8
Nord-Trøndelag 2 702 2 999 11,0 1 281 1 212 -5,4  189  148 -21,3
Nordland 16 318 15 911 -2,5 6 633 7 153 7,8  941  735 -21,9
Troms Romsa 2 626 2 369 -9,8 1 106 1 137 2,8  117  141 20,8
Finnmark Finnmárku 2 403 2 617 8,9 1 294 1 197 -7,5  302  227 -25,0
Svalbard 82 83 0,2 39 37 -5,4 6 6 -6,3

Standardtegn i tabeller