Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh.
  Tolvmånedersperioder Januar-Mai Mai
  Juni 2008 t.o.m.
mai 2009
Juni 2009 t.o.m.
mai 2010
Endring i prosent 2009 2010 Endring i prosent 2009 2010 Endring i prosent
Produksjon i alt  137 879  130 147 -5,6 57 321 54 676 -4,6 9 039 7 420 -17,9
Vannkraft  134 327  123 949 -7,7 54 989 51 868 -5,7 8 472 6 918 -18,3
Varmekraft 2 552 5 322  108,6 1 875 2 456 31,0  496  459 -7,6
Vindkraft 1 000  876 -12,4  457  352 -22,9 71 43 -38,7
                   
(+)Import 4 715 9 611  103,9 3 111 7 072  127,3  615 2 076  237,4
(-)Eksport 15 826 12 075 -23,7 4 328 1 771 -59,1  879  285 -67,6
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  126 768  127 683 0,7 56 104 59 978 6,9 8 775 9 211 5,0
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 853 1 726 -6,9  443  377 -14,8  182  155 -14,7
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 502 10 595 0,9 4 621 4 798 3,8  708  695 -1,7
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  114 413  115 362 0,8 51 040 54 803 7,4 7 885 8 360 6,0
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt 31 376 27 153 -13,5 11 638 11 879 2,1 2 189 2 460 12,4
                   
Uprioritert forbruk 1 562  910 -41,8  398  424 6,6 38  105  173,5
                   
Prioritert forbruk 29 813 26 243 -12,0 11 240 11 455 1,9 2 150 2 355 9,5
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 5 039 4 618 -8,4 1 997 2 267 13,5  367  482 31,2
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 3 687 3 473 -5,8 1 207 1 591 31,8  247  316 28,2
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 21 087 18 153 -13,9 8 036 7 597 -5,5 1 536 1 556 1,3
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 83 037 88 208 6,2 39 401 42 924 8,9 5 696 5 900 3,6

Standardtegn i tabeller