Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

3 Forbruk i alminnelig forsyning, sesongjustert og ujustert vekst fra foregående måned. Prosent.
  Sesongjustert endring fra foregående måned Ujustert endring fra foregående måned
  2010 2009 2010 2009
Januar 10,1 2,0 14,0 6,2
Februar -7,4 1,0 -13,4 -6,3
Mars . -2,6 . -5,7
April . -6,7 . -25,0
Mai . 6,7 . -11,2
Juni . 1,9 . -12,8
Juli . 0,1 . -9,3
August . 1,1 . 8,1
September . -1,0 . 13,7
Oktober . 7,3 . 36,1
November . -9,6 . 5,8
Desember . 9,8 . 24,1

Standardtegn i tabeller