Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh.
  Tolvmånedersperioder Januar-februar Februar
  Mars 2008 t.o.m. februar 2009 Mars 2009 t.o.m. februar 2010 Endring i prosent 20091 20101 Endring i prosent 20091 20101 Endring i prosent
Produksjon i alt  142 511  133 767 -6,1     26 440     27 415 3,7     12 289      12 588 2,4
Østfold 4 709 4 796 1,9  493  564 14,3  219  231 5,3
Akershus  950 1 005 5,7  110  119 8,1 48 50 5,2
Oslo 88 79 -9,6 11 10 -13,5 5 4 -16,4
Hedmark 2 431 2 506 3,1  411  411 -0,1  189  180 -5,0
Oppland 7 512 6 804 -9,4 1 299 1 316 1,3  619  622 0,5
Buskerud 10 884 9 651 -11,3 1 857 1 940 4,5  863  884 2,4
Vestfold 18 16 -8,8 2 3 65,7 1 1 64,5
Telemark 14 964 12 274 -18,0 2 721 3 023 11,1 1 368 1 411 3,2
Aust-Agder 5 958 4 758 -20,1 1 175 1 141 -2,9  572  553 -3,3
Vest-Agder 11 353 9 689 -14,7 2 016 1 965 -2,5  942  808 -14,2
Rogaland 14 018 14 556 3,8 3 122 3 596 15,2 1 466 1 847 26,0
Hordaland 17 961 16 472 -8,3 3 538 3 232 -8,7 1 586 1 369 -13,7
Sogn og Fjordane 15 523 14 833 -4,4 2 615 2 722 4,1 1 155 1 222 5,8
Møre og Romsdal 7 953 6 747 -15,2 1 288 1 105 -14,2  593  529 -10,8
Sør-Trøndelag 4 534 5 340 17,8 1 027  868 -15,4  477  342 -28,4
Nord-Trøndelag 2 888 3 136 8,6  599  668 11,4  283  294 3,9
Nordland 16 063 15 959 -0,6 3 091 3 658 18,4 1 431 1 749 22,2
Troms Romsa 2 582 2 374 -8,1  510  546 7,1  232  254 9,3
Finnmark Finnmárku 2 040 2 686 31,7  539  512 -5,1  233  231 -1,1
Svalbard 83 84 2,3 16 16 -1,6 8 8 5,6
1  Årstallet ble rettet 14 april

Standardtegn i tabeller