Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-Februar Februar
  Mars 2008 t.o.m. februar 2009 Mars 2009 t.o.m. februar 2010 Endring i prosent 2009 2010 Endring i prosent 2009 2010 Endring i prosent
Produksjon i alt  142 511  133 767 -6,1     26 440      27 415 3,7     12 289     12 588 2,4
Vannkraft  140 171  127 584 -9,0 25 812 26 326 2,0 12 016 12 070 0,5
Varmekraft 1 424 5 243  268,1  428  929  117,0  202  453  123,6
Vindkraft  917  941 2,6  199  159 -20,0 71 66 -7,8
                   
(+)Import 3 912 6 315 61,4 1 227 1 892 54,2  683  937 37,2
(-)Eksport 16 882 14 084 -16,6 1 764 1 216 -31,1  588  412 -29,8
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  129 542  125 998 -2,7 25 903 28 092 8,5 12 384 13 113 5,9
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 988 1 781 -10,4  118  107 -9,4 55 53 -3,5
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 707 10 597 -1,0 2 156 2 335 8,3 1 019 1 076 5,6
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  116 846  113 620 -2,8 23 629 25 650 8,6 11 310 11 983 6,0
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt 33 294 26 626 -20,0 4 887 4 600 -5,9 2 243 2 212 -1,4
                   
Uprioritert forbruk 1 877  780 -58,4  258  154 -40,1 89 94 5,4
                   
Prioritert forbruk 31 417 25 846 -17,7 4 629 4 446 -4,0 2 155 2 118 -1,7
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 5 176 4 339 -16,2  849  841 -1,0  392  410 4,7
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 4 265 3 236 -24,1  490  637 29,9  228  281 23,5
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 21 976 18 271 -16,9 3 290 2 968 -9,8 1 535 1 427 -7,1
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 83 552 86 994 4,1 18 742 21 050 12,3 9 067 9 771 7,8

Standardtegn i tabeller