Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

3 Forbruk i alminnelig forsyning, sesongjustert og ujustert vekst fra foregående måned. Prosent
  Sesongjustert endring fra foregående måned Ujustert endring fra foregående måned
  2009 2008 2009 2008
Januar 2,7 -5,9 6,2 0,3
Februar 4,0 0,6 -6,3 -9,8
Mars -4,9 4,6 -5,7 3,0
April -7,9 1,5 -25,0 -16,9
Mai 7,7 -3,8 -11,2 -19,9
Juni 1,6 2,0 -12,8 -14,0
Juli -0,1 0,1 -9,3 -8,4
August 0,9 0,7 8,1 7,6
September -0,9 0,2 13,7 14,9
Oktober 8,4 -0,8 36,1 25,2
November -9,6 1,0 5,8 16,9
Desember 8,2 -1,8 24,2 13,1

Standardtegn i tabeller