Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh (Rettet 08. juni 2011)
  Tolvmånedersperioder Januar-desember Desember
  Januar 20081 t.o.m. desember 2008 Januar 20091 t.o.m. desember 2009 Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent
Produksjon i alt  142 667  132 792 -6,9      142 667       132 792 -6,9     14 260     14 138 -0,9
Østfold 4 978 4 725 -5,1 4 978 4 725 -5,1  411  398 -3,1
Akershus  983  996 1,3  983  996 1,3 78 84 7,4
Oslo 92 81 -12,3 92 81 -12,3 7 6 -18,5
Hedmark 2 459 2 507 1,9 2 459 2 507 1,9  234  245 4,6
Oppland 7 570 6 787 -10,3 7 570 6 787 -10,3  649  673 3,6
Buskerud 10 930 9 568 -12,5 10 930 9 568 -12,5 1 042 1 063 2,0
Vestfold 21 15 -28,6 21 15 -28,6 1 2 44,0
Telemark 15 051 11 971 -20,5 15 051 11 971 -20,5 1 458 1 486 1,9
Aust-Agder 5 899 4 792 -18,8 5 899 4 792 -18,8  631  624 -1,2
Vest-Agder 11 544 9 740 -15,6 11 544 9 740 -15,6 1 145 1 221 6,7
Rogaland 13 599 14 082 3,6 13 599 14 082 3,6 1 655 1 526 -7,8
Hordaland 17 787 16 779 -5,7 17 787 16 779 -5,7 1 872 1 554 -17,0
Sogn og Fjordane 15 825 14 726 -6,9 15 825 14 726 -6,9 1 611 1 537 -4,6
Møre og Romsdal 7 964 6 929 -13,0 7 964 6 929 -13,0  685  609 -11,1
Sør-Trøndelag 4 513 5 499 21,8 4 513 5 499 21,8  436  563 29,3
Nord-Trøndelag 2 994 3 068 2,5 2 994 3 068 2,5  328  357 9,0
Nordland 15 950 15 392 -3,5 15 950 15 392 -3,5 1 609 1 658 3,0
Troms Romsa 2 670 2 338 -12,4 2 670 2 338 -12,4  264  313 18,3
Finnmark Finnmárku 1 757 2 714 54,5 1 757 2 714 54,5  133  210 57,2
Svalbard 81 85 4,6 81 85 4,6 10 10 -4,6
1 Rettet 08. juni 2011.

Standardtegn i tabeller