Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh (Rettet 08. juni 2011)
  Tolvmånedersperioder Januar-Desember Desember
  Januar 20081 t.o.m. desember 2008 Januar 20091 t.o.m. desember 2009 Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent
Produksjon i alt  142 667   132 792 -6,9        142 667      132 792     -6,9          14 260       14 138 -0,9
Vannkraft  140 522  127 070 -9,6  140 522  127 070 -9,6 14 075 13 592 -3,4
Varmekraft 1 228 4 741  286,0 1 228 4 741  286,0 78  462  494,1
Vindkraft  917  981 6,9  917  981 6,9  107 84 -21,4
                   
(+)Import 3 414 5 650 65,5 3 414 5 650 65,5  331  662  100,1
(-)Eksport 17 291 14 633 -15,4 17 291 14 633 -15,4 1 562 1 297 -17,0
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  128 791  123 809 -3,9  128 791  123 809 -3,9 13 029 13 504 3,6
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 992 1 792 -10,0 1 992 1 792 -10,0 63 57 -9,6
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 619 10 419 -1,9 10 619 10 419 -1,9 1 110 1 157 4,3
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  116 180  111 598 -3,9  116 180  111 598 -3,9 11 857 12 290 3,7
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt 34 019 26 905 -20,9 34 019 26 905 -20,9 2 750 2 386 -13,2
                   
Uprioritert forbruk 1 871  884 -52,8 1 871  884 -52,8  154 99 -35,6
                   
Prioritert forbruk 32 148 26 022 -19,1 32 148 26 022 -19,1 2 596 2 287 -11,9
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 5 205 4 340 -16,6 5 205 4 340 -16,6  493  421 -14,7
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 4 600 3 089 -32,8 4 600 3 089 -32,8  277  309 11,7
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 22 344 18 592 -16,8 22 344 18 592 -16,8 1 826 1 557 -14,7
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 82 161 84 693 3,1 82 161 84 693 3,1 9 107 9 904 8,7
1 Rettet 08. juni 2011.

Standardtegn i tabeller