Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

3 Forbruk i alminnelig forsyning, sesongjustert og ujustert vekst fra foregående måned. Prosent
  Sesongjustert endring fra foregående måned Ujustert endring fra foregående måned
  2009 2008 2009 2008
Januar -0,2 -5,7 3,6 0,3
Februar 3,8 -0,1 -5,6 -9,8
Mars -5,2 3,8 -5,4 3,0
April -9,0 2,1 -26,3 -16,9
Mai 7,1 -3,9 -11,6 -19,9
Juni 1,4 1,8 -12,9 -14,0
Juli -0,9 0,2 -10,2 -8,4
August 2,4 0,0 10,6 7,6
September -2,4 0,2 11,9 14,9
Oktober 12,0 -0,3 40,0 25,2
November -10,2 0,4 5,5 16,9
Desember . 0,2 . 13,1

Standardtegn i tabeller