Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-November November
  Desember 2007 t.o.m. november 2008 Desember 2008 t.o.m. november 2009 Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent
Produksjon i alt  141 321  130 840 -7,4  128 407  116 580 -9,2 12 854 12 291 -4,4
Østfold 4 928 4 725 -4,1 4 567 4 314 -5,5  388  354 -8,8
Akershus  973  980 0,7  905  902 -0,3 79 75 -4,5
Oslo 92 82 -11,4 85 74 -12,3 8 6 -20,3
Hedmark 2 452 2 480 1,2 2 225 2 246 0,9  202  217 7,6
Oppland 7 481 6 615 -11,6 6 920 5 965 -13,8  553  550 -0,5
Buskerud 10 851 9 466 -12,8 9 887 8 424 -14,8 1 007  934 -7,2
Vestfold 22 15 -30,2 19 14 -29,6 1 1 -3,0
Telemark 14 876 11 817 -20,6 13 593 10 359 -23,8 1 355 1 181 -12,9
Aust-Agder 5 715 4 788 -16,2 5 267 4 156 -21,1  583  469 -19,6
Vest-Agder 11 369 9 590 -15,6 10 399 8 445 -18,8 1 079 1 077 -0,2
Rogaland 13 384 14 192 6,0 11 944 12 538 5,0 1 532 1 470 -4,1
Hordaland 17 669 17 011 -3,7 15 916 15 140 -4,9 1 488 1 318 -11,4
Sogn og Fjordane 15 427 14 815 -4,0 14 214 13 204 -7,1 1 387 1 251 -9,8
Møre og Romsdal 7 915 6 871 -13,2 7 280 6 187 -15,0  590  657 11,5
Sør-Trøndelag 4 622 5 088 10,1 4 078 4 652 14,1  344  501 45,6
Nord-Trøndelag 2 978 3 010 1,1 2 666 2 683 0,6  315  308 -2,2
Nordland 15 991 15 322 -4,2 14 341 13 713 -4,4 1 546 1 501 -2,9
Troms Romsa 2 725 2 286 -16,1 2 406 2 021 -16,0  253  283 11,9
Finnmark Finnmárku 1 771 1 602 -9,6 1 624 1 469 -9,5  137  131 -4,4
Svalbard 81 85 5,6 71 75 5,9 8 7 -18,6

Standardtegn i tabeller