Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-November November
  Desember 2007 t.o.m. november 2008 Desember 2008 t.o.m. november 2009 Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent
Produksjon i alt  141 321  130 840 -7,4  128 407  116 580 -9,2 12 854 12 291 -4,4
Vannkraft  139 038  126 549 -9,0  126 447  112 474 -11,1 12 648 11 826 -6,5
Varmekraft 1 379 3 287  138,5 1 150 3 210  179,0 90  376  316,1
Vindkraft  905 1 004 11,0  810  896 10,7  116 90 -22,5
                   
(+)Import 3 897 5 319 36,5 3 084 4 988 61,8  423  454 7,5
(-)Eksport 16 353 14 898 -8,9 15 729 13 336 -15,2 1 373 1 573 14,6
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  128 865  121 261 -5,9  115 761  108 232 -6,5 11 904 11 172 -6,1
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 993 1 766 -11,4 1 929 1 704 -11,7 66 92 39,4
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 558 10 184 -3,5 9 509 9 074 -4,6  993  969 -2,4
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  116 313  109 311 -6,0  104 323 97 454 -6,6 10 845 10 111 -6,8
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt 34 163 27 269 -20,2 31 269 24 519 -21,6 2 794 2 253 -19,4
                   
Uprioritert forbruk 1 922  938 -51,2 1 717  785 -54,3  168 76 -54,9
                   
Prioritert forbruk 32 242 26 331 -18,3 29 552 23 735 -19,7 2 626 2 177 -17,1
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 5 147 4 413 -14,3 4 711 3 920 -16,8  494  384 -22,4
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 4 795 3 057 -36,3 4 323 2 780 -35,7  309  305 -1,3
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 22 299 18 861 -15,4 20 518 17 035 -17,0 1 823 1 489 -18,3
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 82 150 82 042 -0,1 73 054 72 935 -0,2 8 051 7 858 -2,4

Standardtegn i tabeller