Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

3 Forbruk i alminnelig forsyning, sesongjustert og ujustert vekst fra foregående måned. Prosent
  Sesongjustert endring fra foregående måned Ujustert endring fra foregående måned
  2009 2008 2009 2008
Januar 0,5 -5,2 3,6 0,3
Februar 3,3 -0,5 -5,6 -9,8
Mars -4,7 4,3 -5,4 3,0
April -9,2 1,9 -26,3 -16,9
Mai 7,4 -3,6 -11,6 -19,9
Juni 1,6 1,9 -12,9 -14,0
Juli -0,8 0,3 -10,2 -8,4
August 2,5 0,0 10,6 7,6
September -2,3 0,4 11,9 14,9
Oktober 11,4 -0,8 40,0 25,2
November . -0,7 . 16,9
Desember . 0,9 . 13,1

Standardtegn i tabeller