Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-oktober Oktober
  November 2007 t.o.m.
oktober 2008
November 2008 t.o.m.
oktober 2009
Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent
Produksjon i alt  140 798  131 402 -6,7  115 554  104 289 -9,7 11 860 12 431 4,8
Østfold 4 823 4 759 -1,3 4 179 3 960 -5,2  357  334 -6,5
Akershus  952  983 3,3  826  827 0,1 78 73 -7,2
Oslo 90 83 -7,7 77 68 -11,5 9 5 -48,0
Hedmark 2 431 2 465 1,4 2 023 2 029 0,3  191  211 10,3
Oppland 7 421 6 617 -10,8 6 368 5 415 -15,0  562  538 -4,3
Buskerud 10 712 9 539 -11,0 8 880 7 489 -15,7  969  784 -19,1
Vestfold 21 15 -27,1 18 12 -31,7 2 1 -62,5
Telemark 14 621 11 990 -18,0 12 238 9 177 -25,0 1 140  880 -22,8
Aust-Agder 5 464 4 902 -10,3 4 685 3 688 -21,3  470  441 -6,3
Vest-Agder 11 184 9 592 -14,2 9 320 7 369 -20,9  987 1 036 4,9
Rogaland 13 163 14 255 8,3 10 412 11 068 6,3 1 162 1 388 19,5
Hordaland 18 137 17 182 -5,3 14 428 13 823 -4,2 1 703 1 749 2,7
Sogn og Fjordane 15 354 14 950 -2,6 12 827 11 952 -6,8  989 1 420 43,5
Møre og Romsdal 8 005 6 804 -15,0 6 690 5 529 -17,4  629  725 15,2
Sør-Trøndelag 4 842 4 931 1,8 3 734 4 151 11,2  319  575 80,2
Nord-Trøndelag 3 038 3 017 -0,7 2 351 2 374 1,0  217  372 71,8
Nordland 15 894 15 367 -3,3 12 796 12 212 -4,6 1 682 1 541 -8,3
Troms Romsa 2 767 2 256 -18,5 2 153 1 738 -19,3  231  207 -10,4
Finnmark Finnmárku 1 799 1 608 -10,6 1 487 1 338 -10,0  154  141 -8,7
Svalbard 80 87 8,7 63 68 9,1 8 11 39,0

Standardtegn i tabeller