Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh.
  Tolvmånedersperioder Januar-oktober Oktober
  November 2007 t.o.m.
oktober 2008
November 2008 t.o.m.
oktober 2009
Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent
Produksjon i alt  140 798  131 402 -6,7  115 554  104 289 -9,7 11 860 12 431 4,8
Vannkraft  138 447  127 370 -8,0  113 800  100 648 -11,6 11 642 11 982 2,9
Varmekraft 1 467 3 002  104,7 1 060 2 834  167,3 96  385  303,0
Vindkraft  885 1 030 16,3  694  807 16,2  122 64 -47,8
                   
(+)Import 3 922 5 287 34,8 2 661 4 533 70,4  299  206 -31,1
(-)Eksport 15 693 14 699 -6,3 14 357 11 765 -18,1 1 471 1 879 27,7
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  129 028  121 990 -5,5  103 858 97 057 -6,5 10 688 10 758 0,7
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 2 006 1 740 -13,2 1 863 1 612 -13,5  112 79 -29,3
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 534 10 207 -3,1 8 516 8 105 -4,8  887  950 7,1
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  116 488  110 042 -5,5 93 478 87 340 -6,6 9 689 9 729 0,4
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt 34 130 27 810 -18,5 28 476 22 266 -21,8 2 803 2 285 -18,5
                   
Uprioritert forbruk 1 955 1 031 -47,3 1 549  709 -54,2  181 90 -50,1
                   
Prioritert forbruk 32 175 26 779 -16,8 26 927 21 558 -19,9 2 623 2 195 -16,3
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 5 066 4 523 -10,7 4 217 3 536 -16,2  393  355 -9,5
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 4 913 3 061 -37,7 4 014 2 475 -38,3  340  304 -10,6
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 22 196 19 195 -13,5 18 695 15 547 -16,8 1 889 1 535 -18,7
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 82 357 82 232 -0,2 65 003 65 074 0,1 6 885 7 443 8,1

Standardtegn i tabeller