Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

3 Forbruk i alminnelig forsyning, sesongjustert og ujustert vekst fra foregående måned. Prosent
  Sesongjustert endring fra foregående måned Ujustert endring fra foregående måned
  2009 2008 2009 2008
Januar 0,7 -5,1 3,6 0,3
Februar 5,0 1,0 -5,6 -9,8
Mars -6,3 2,7 -5,4 3,0
April -9,2 1,9 -26,3 -16,9
Mai 7,2 -3,7 -11,6 -19,9
Juni 1,4 1,8 -12,9 -14,0
Juli -0,9 0,1 -10,2 -8,4
August 2,3 0,0 10,4 7,6
September -2,6 0,1 12,0 14,9
Oktober . 0,2 . 25,2
November . -0,3 . 16,9
Desember . -0,1 . 13,1

Standardtegn i tabeller