Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-September September
  Oktober 2007-t.o.m september 2008 Oktober 2008-t.o.m september 2009 Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent
Produksjon i alt  140 597  130 816 -7,0       103 694      91 843 -11,4       10 294       10 315       0,2
Østfold 4 784 4 781 -0,1 3 822 3 625 -5,1  338  468 38,6
Akershus  941  984 4,5  748  749 0,2 72 95 30,8
Oslo 90 88 -2,8 68 63 -6,7 5 10 95,0
Hedmark 2 433 2 445 0,5 1 832 1 818 -0,8  169  238 40,5
Oppland 7 336 6 642 -9,5 5 806 4 877 -16,0  574  550 -4,1
Buskerud 10 642 9 724 -8,6 7 911 6 705 -15,2  925  723 -21,8
Vestfold 19 16 -13,1 16 12 -27,9 2 2 -19,0
Telemark 14 348 12 250 -14,6 11 098 8 296 -25,2  993  585 -41,1
Aust-Agder 5 342 4 931 -7,7 4 214 3 247 -23,0  435  148 -65,9
Vest-Agder 11 229 9 543 -15,0 8 333 6 333 -24,0  922  600 -34,9
Rogaland 13 085 14 022 7,2 9 250 9 673 4,6  930  793 -14,8
Hordaland 18 118 17 135 -5,4 12 725 12 073 -5,1 1 234 1 808 46,5
Sogn og Fjordane 15 656 14 518 -7,3 11 838 10 531 -11,0  930 1 522 63,7
Møre og Romsdal 8 021 6 707 -16,4 6 061 4 804 -20,7  598  549 -8,3
Sør-Trøndelag 5 029 4 675 -7,0 3 414 3 576 4,7  310  433 39,3
Nord-Trøndelag 3 167 2 862 -9,6 2 134 2 002 -6,2  131  252 92,3
Nordland 15 675 15 507 -1,1 11 114 10 671 -4,0 1 408 1 271 -9,7
Troms Romsa 2 771 2 280 -17,7 1 922 1 531 -20,3  179  105 -41,6
Finnmark Finnmárku 1 832 1 621 -11,5 1 333 1 198 -10,2  132  157 18,9
Svalbard 79 84 5,7 55 58 4,9 5 7 40,0

Standardtegn i tabeller