Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-september September
  Oktober 2007-t.o.m september 2008 Oktober 2008-t.o.m september 2009 Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent
Produksjon i alt  140 597  130 816 -7,0       103 694      91 843 -11,4       10 294       10 315       0,2
Vannkraft  138 220  127 015 -8,1  102 158 88 651 -13,2 10 132 9 892 -2,4
Varmekraft 1 523 2 713 78,2  965 2 449  153,9  101  289  186,7
Vindkraft  854 1 088 27,4  572  743 29,9 61  134  120,5
                   
(+)Import 3 879 5 380 38,7 2 362 4 327 83,2  193 72 -63,0
(-)Eksport 15 477 14 291 -7,7 12 886 9 886 -23,3 1 395 1 896 35,9
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  128 999  121 904 -5,5 93 170 86 284 -7,4 9 092 8 491 -6,6
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 970 1 773 -10,0 1 751 1 533 -12,5 65  273  322,0
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 519 10 143 -3,6 7 629 7 153 -6,2  739  747 1,1
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  116 510  109 988 -5,6 83 790 77 598 -7,4 8 288 7 471 -9,9
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt 34 147 28 328 -17,0 25 672 19 981 -22,2 2 790 2 158 -22,7
                   
Uprioritert forbruk 1 982 1 121 -43,4 1 368  618 -54,8  159 62 -61,0
                   
Prioritert forbruk 32 165 27 207 -15,4 24 304 19 363 -20,3 2 631 2 096 -20,3
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 5 089 4 561 -10,4 3 824 3 181 -16,8  422  338 -20,0
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 5 006 3 097 -38,1 3 674 2 171 -40,9  367  277 -24,6
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 22 069 19 549 -11,4 16 806 14 011 -16,6 1 842 1 481 -19,6
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 82 363 81 660 -0,9 58 118 57 617 -0,9 5 499 5 314 -3,4

Standardtegn i tabeller