Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

4 Elektrisitetsbalanse. Kvartalsvis. GWh
  Sum fire siste kvartaler Sum hittil i år Sum siste kvartal
  2. kvartal 2008 2. kvartal 2009 Endring i prosent 2. kvartal 2008 2. kvartal 2009 Endring i prosent 2. kvartal 2008 2. kvartal 2009 Endring i prosent
Produksjon i alt  142 975  134 000 -6,3 72 846 64 179 -11,9 32 618 26 045 -20,2
Vannkraft  140 492  130 950 -6,8 71 765 62 194 -13,3 32 156 24 862 -22,7
Varmekraft 1 596 2 053 28,6  659 1 484  125,2  316  997  215,3
Vindkraft  886  997 12,4  422  501 18,9  146  186 27,6
                   
(+)Import 3 556 5 201 46,3 1 931 3 717 92,5  959 1 888 96,8
(-)Eksport 17 189 14 831 -13,7 7 661 5 201 -32,1 4 106 2 513 -38,8
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  129 341  124 370 -3,8 67 115 62 695 -6,6 29 472 25 420 -13,7
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 2 167 1 469 -32,2 1 161  638 -45,1  978  465 -52,5
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 670 10 278 -3,7 5 481 5 140 -6,2 2 376 2 045 -14,0
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  116 505  112 624 -3,3 60 473 56 917 -5,9 26 118 22 910 -12,3
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt 33 927 30 593 -9,8 17 092 13 665 -20,0 8 565 6 427 -25,0
                   
Uprioritert forbruk 2 057 1 460 -29,0  855  444 -48,0  469  144 -69,4
                   
Prioritert forbruk 31 870 29 133 -8,6 16 236 13 221 -18,6 8 096 6 283 -22,4
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 5 161 4 894 -5,2 2 575 2 265 -12,0 1 259 1 001 -20,5
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 5 105 3 541 -30,6 2 521 1 462 -42,0 1 259  725 -42,4
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 21 604 20 697 -4,2 11 140 9 494 -14,8 5 578 4 557 -18,3
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 82 577 82 031 -0,7 43 382 43 252 -0,3 17 553 16 484 -6,1
                   
Bergverk og oljeraffinerier  681  642 -5,7  343  330 -3,9  167  154 -8,1
Treforedling 6 093 5 313 -12,8 3 118 2 556 -18,0 1 642 1 392 -15,2
Transport  660  664 0,6  348  331 -4,8  167  151 -9,2
Annet forbruk 75 143 75 412 0,4 39 573 40 035 1,2 15 576 14 786 -5,1

Standardtegn i tabeller