Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

3 Forbruk i alminnelig forsyning, sesongjustert og ujustert vekst fra foregående måned. Prosent
  Sesongjustert endring fra foregående måned Ujustert endring fra foregående måned
  2009 2008 2009 2008
Januar 0,7 -5,2 3,6 0,3
Februar 5,0 1,0 -5,6 -9,8
Mars -6,3 2,8 -5,4 3,0
April -9,2 1,8 -26,3 -16,9
Mai 7,3 -3,6 -11,6 -19,9
Juni 1,4 1,8 -12,9 -14,0
Juli -0,9 0,1 -10,2 -8,4
August 2,2 0,0 10,3 7,6
September . -0,5 . 14,9
Oktober . 0,3 . 25,2
November . 0,0 . 16,9
Desember . -0,1 . 13,1

Standardtegn i tabeller