Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-august August
  September 2007
t.o.m. august 2008
September 2008
t.o.m. august 2009
Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent
Produksjon i alt  141 912  130 775 -7,8 93 401 81 509 -12,7 10 145 9 389 -7,5
Østfold 4 719 4 651 -1,4 3 484 3 157 -9,4  492  550 11,7
Akershus  930  962 3,4  675  654 -3,1  102  108 5,8
Oslo 94 83 -11,9 63 54 -14,6 4 8  113,8
Hedmark 2 421 2 376 -1,8 1 662 1 580 -5,0  184  260 41,3
Oppland 7 146 6 665 -6,7 5 232 4 327 -17,3  725  782 7,9
Buskerud 10 437 9 925 -4,9 6 986 5 982 -14,4  887  809 -8,8
Vestfold 18 17 -5,7 14 10 -29,5 1 1 -40,5
Telemark 14 052 12 658 -9,9 10 105 7 711 -23,7  864  598 -30,8
Aust-Agder 5 249 5 218 -0,6 3 779 3 098 -18,0  322  293 -9,3
Vest-Agder 11 093 9 866 -11,1 7 411 5 733 -22,6  620  526 -15,1
Rogaland 13 484 14 157 5,0 8 320 8 878 6,7  661  745 12,7
Hordaland 19 018 16 547 -13,0 11 491 10 251 -10,8 1 341 1 281 -4,5
Sogn og Fjordane 16 190 13 926 -14,0 10 908 9 009 -17,4 1 315 1 184 -10,0
Møre og Romsdal 8 170 6 755 -17,3 5 463 4 254 -22,1  681  558 -18,1
Sør-Trøndelag 5 265 4 553 -13,5 3 104 3 143 1,3  239  304 27,2
Nord-Trøndelag 3 379 2 741 -18,9 2 003 1 750 -12,6  180  147 -18,1
Nordland 15 592 15 643 0,3 9 706 9 399 -3,2 1 146 1 034 -9,8
Troms Romsa 2 711 2 354 -13,2 1 743 1 427 -18,1  193 74 -61,4
Finnmark Finnmárku 1 863 1 597 -14,3 1 201 1 041 -13,3  186  125 -32,8
Svalbard 81 82 1,1 50 51 1,6 4 4 6,5

Standardtegn i tabeller