Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-august August
  September 2007
t.o.m. august 2008
September 2008
t.o.m. August 2009
Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent
Produksjon i alt  141 912  130 775 -7,8 93 401 81 509 -12,7 10 145 9 389 -7,5
Vannkraft  139 435  127 236 -8,7 92 026 78 740 -14,4 10 004 9 037 -9,7
Varmekraft 1 594 2 524 58,4  864 2 160  150,1  101  298  195,9
Vindkraft  884 1 015 14,9  511  609 19,2 40 54 34,7
                   
(+)Import 3 727 5 502 47,6 2 169 4 256 96,3  128  150 16,6
(-)Eksport 16 399 13 791 -15,9 11 491 7 991 -30,5 1 769 1 746 -1,3
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  129 241  122 486 -5,2 84 078 77 774 -7,5 8 504 7 793 -8,4
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 987 1 565 -21,2 1 686 1 260 -25,3 96  281  191,1
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 603 10 133 -4,4 6 891 6 405 -7,1  700  677 -3,3
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  116 650  110 788 -5,0 75 501 70 109 -7,1 7 708 6 835 -11,3
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt 34 107 28 961 -15,1 22 882 17 824 -22,1 2 921 2 097 -28,2
                   
Uprioritert forbruk 2 018 1 218 -39,6 1 209  556 -54,0  161 43 -73,5
                   
Prioritert forbruk 32 088 27 743 -13,5 21 673 17 267 -20,3 2 760 2 055 -25,5
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 5 102 4 645 -9,0 3 403 2 843 -16,4  434  301 -30,7
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 5 048 3 187 -36,9 3 307 1 894 -42,7  415  230 -44,6
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 21 938 19 910 -9,2 14 964 12 530 -16,3 1 910 1 524 -20,2
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 82 544 81 828 -0,9 52 619 52 285 -0,6 4 787 4 738 -1,0

Standardtegn i tabeller