Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

3 Forbruk i alminnelig forsyning, sesongjustert og ujustert vekst fra foregående måned. Prosent
  Sesongjustert endring fra foregående måned Ujustert endring fra foregående måned
  2009 2008 2009 2008
Januar 0,6 -5,3 3,6 0,3
Februar 3,0 -0,7 -5,6 -9,8
Mars -4,6 4,5 -5,4 3,0
April -9,2 1,9 -26,3 -16,9
Mai 7,2 -3,7 -11,6 -19,9
Juni 1,2 1,9 -13,1 -14,0
Juli -0,8 0,1 -10,1 -8,4
August . 0,3 . 7,6
September . -0,5 . 14,9
Oktober . 0,1 . 25,2
November . 0,1 . 16,9
Desember . -0,1 . 13,1

Standardtegn i tabeller