Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-Juli Juli
  August 2007
t.o.m. Juli 2008
August 2008
t.o.m. Juli 2009
Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent
Produksjon i alt  143 006  131 505 -8,0 83 256 72 093 -13,4 10 410 7 933 -23,8
Østfold 4 719 4 593 -2,7 2 992 2 607 -12,8  469  507 8,2
Akershus  928  956 2,9  573  546 -4,7 94  102 7,9
Oslo 96 79 -17,7 59 46 -22,9 7 8 5,9
Hedmark 2 405 2 301 -4,4 1 479 1 320 -10,7  219  242 10,2
Oppland 7 201 6 608 -8,2 4 507 3 545 -21,3  650  488 -25,0
Buskerud 10 464 10 003 -4,4 6 099 5 173 -15,2  868  566 -34,8
Vestfold 19 18 -5,5 12 9 -28,2 - - -100,0
Telemark 14 177 12 924 -8,8 9 241 7 113 -23,0  949  499 -47,4
Aust-Agder 5 318 5 248 -1,3 3 457 2 806 -18,8  350  256 -27,0
Vest-Agder 10 873 9 959 -8,4 6 791 5 206 -23,3  602  402 -33,3
Rogaland 13 593 14 055 3,4 7 659 8 116 6,0  619  750 21,3
Hordaland 19 374 16 607 -14,3 10 150 8 970 -11,6 1 486 1 021 -31,3
Sogn og Fjordane 16 563 14 058 -15,1 9 592 7 825 -18,4 1 392 1 164 -16,4
Møre og Romsdal 8 167 6 878 -15,8 4 782 3 695 -22,7  747  443 -40,7
Sør-Trøndelag 5 319 4 482 -15,7 2 865 2 834 -1,1  291  282 -3,1
Nord-Trøndelag 3 428 2 773 -19,1 1 823 1 602 -12,1  109  165 51,1
Nordland 15 776 15 752 -0,2 8 561 8 363 -2,3 1 135  782 -31,1
Troms Romsa 2 659 2 472 -7,0 1 550 1 352 -12,8  229  127 -44,3
Finnmark Finnmárku 1 847 1 657 -10,2 1 016  916 -9,8  187  125 -33,2
Svalbard 82 82 0,0 47 47 1,2 4 4 -18,9

Standardtegn i tabeller