Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-Juli Juli
  August 2007
t.o.m. Juli 2008
August 2008
t.o.m. Juli 2009
Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent
Produksjon i alt  143 006  131 505 -8,0 83 256 72 093 -13,4 10 410 7 933 -23,8
Vannkraft  140 524  128 194 -8,8 82 021 69 694 -15,0 10 256 7 504 -26,8
Varmekraft 1 591 2 309 45,1  763 1 844  141,7  104  374  259,9
Vindkraft  891 1 001 12,4  471  555 17,9 50 54 9,4
                   
(+)Import 3 612 5 480 51,7 2 040 4 106  101,3  109  389  255,2
(-)Eksport 17 237 13 814 -19,9 9 721 6 245 -35,8 2 060 1 043 -49,4
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  129 381  123 171 -4,8 75 574 69 955 -7,4 8 459 7 278 -14,0
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 2 077 1 381 -33,5 1 590  979 -38,4  429  342 -20,4
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 674 10 153 -4,9 6 191 5 726 -7,5  710  587 -17,3
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  116 630  111 637 -4,3 67 793 63 250 -6,7 7 320 6 350 -13,3
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt 34 015 29 784 -12,4 19 961 15 726 -21,2 2 870 2 061 -28,2
                   
Uprioritert forbruk 2 053 1 337 -34,9 1 048  514 -51,0  193 69 -64,0
                   
Prioritert forbruk 31 961 28 448 -11,0 18 913 15 213 -19,6 2 677 1 992 -25,6
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 5 121 4 779 -6,7 2 968 2 542 -14,3  393  277 -29,4
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 5 056 3 372 -33,3 2 891 1 664 -42,4  371  202 -45,5
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 21 784 20 296 -6,8 13 054 11 006 -15,7 1 913 1 512 -20,9
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 82 616 81 853 -0,9 47 832 47 523 -0,6 4 450 4 289 -3,6

Standardtegn i tabeller